CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), CAVALLE TEXTIL S.L informa que és titular del lloc web www.cavalletextil.com . D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, CAVALLE TEXTIL SL informa de les següents dades:
El titular d’aquest lloc web és CAVALLE TEXTIL SL, amb CIF B43417906 i domicili social en Av. Progrès, 7 Poligon La Drecera 43470 La selva del Camp, inscrita en el Registre Mercantil, en el tom 1.063 de la secc. De Sociedades, foli 10, full T-10102 y provista de CIF: B43417906. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@cavalletextil.com.

 

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de CAVALLE TEXTIL SL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de CAVALLE TEXTIL SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.
El lloc web de CAVALLE TEXTIL SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per CAVALLE TEXTIL SL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per CAVALLE TEXTIL SL contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

CAVALLE TEXTIL SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
CAVALLE TEXTIL SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, CAVALLE TEXTIL SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.
MODIFICACIONS
CAVALLE TEXTIL SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), CAVALLE TEXTIL SL informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recaptades per l’empresa, mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de CAVALLE TEXTIL SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre amb dues parts.
Així mateix, CAVALLE TEXTIL SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: Av. Progrès, 7 Poligon La Drecera 43470 La selva del Camp.
Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a CAVALLE TEXTIL SL, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificats, que l’usuari es compromet a notificar a METALLS CASINO SL qualsevol variació i que CAVALLE TEXTIL SL té el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelizar la relació entre les parts.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

CAVALLE TEXTIL SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de CAVALLE TEXTIL SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de CAVALLE TEXTIL SL.
L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CAVALLE TEXTIL SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de CAVALLE TEXTIL SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

CAVALLE TEXTIL SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. CAVALLE TEXTIL SL té el seu domicili a TARRAGONA, Espanya.